mcAbols Mēs
drukājam
Jums
(+371) 67566248
info@mcabols.lv
Kataloger

Kataloger, som t.ex. produktkataloger, är utmärkta reklam- och informationsmaterial, som kan användas överallt utan internet eller dator. 


Kataloger är tryckta publikationer med många sidor och med ett flertal formgivna kolumner som innehåller en viss typ av uppgifter.


En företagskatalog kan visa era potentiella kunder vad ni åstadkommit, vad som är på gång samt era produktpriser


Eftersom kataloger kan både stärka, och tvärtom ha en motsatt inverkan på företagets image, så är det av yttersta vikt att den har ett så tilltalande innehåll och utseende som möjligt.


Sidantalet i kataloger kan varieras, och vi kan skapa ett omslag utifrån dina önskemål beträffande design, form och material.

 

Kataloger kan bindas med klammer, stift, lim eller spiraler (plast eller metall).