mcAbols Mēs
drukājam
Jums
(+371) 67566248
info@mcabols.lv
Böcker

En bok är en icke-periodisk, tryckt publikation av kodextyp där sidorna är bundna i ryggen. Minsta sidantalet utgörs av tre tryckark, d.v.s. 48 sidor. Nuförtiden tillverkas böcker av pappersmassa. Tack vare våra 25 år inom tryckbranschen kan vi garantera högsta möjliga kvalitet genom hela bokproduktionsprocessen, från filöverföring till slutleverans.