mcAbols Mēs
drukājam
Jums
(+371) 67566248
info@mcabols.lv
Tryckdesign & trycklayout

Professionell och kreativ design är nyckeln till våra kunders framgång!

Högkvalitativ design av en annons väcker uppmärksamhet och visar fördelar, funktionalitet och tekniska egenskaper hos en produkt. Därför är det mycket viktigt att utveckla högkvalitativ design baserat på ditt företags värderingar, företagsstil och funktionalitet hos den annonserade produkten och den bransch det representerar.


  • Illustration av böcker, design av piktogram och infografik
  • Skanning och bearbetning av frihandsteckningar eller ritade foton igen
  • Skapa design enligt kundens krav och tillhandahålla icke-standardiserade lösningar för tryckta publikationer
  • Justering av layouter, ritning av scheman, tabeller och diagram

Våra professionella designspecialister förbereder filer för utskrift med olika tekniker och utrustning. Tack vare deras djupgående kunskap om produktionsprocessen är vi engagerade i att leverera högsta kvalitet.

Vårt team är stolt över sina mycket professionella och skickliga designers, och våra kunder har hittills alltid varit nöjda med de lösningar som McĀbols erbjuder, vår arbetsstil och slutliga leveranser.högkvalitativ design baserat på ditt företags värderingar, företagsstil och funktionalitet hos den annonserade produkten och den bransch det representerar.