mcAbols Mēs
drukājam
Jums
(+371) 67566248
info@mcabols.lv
Förpackningar

Förpackningen som produktprofilering. För det mesta baseras inköpsbesluten på känslor, så vi ägnar mycket uppmärksamhet åt detaljerna under formgivningsprocessen. Inom tryckeribranschen är wellpapp det vanligaste förpackningsmaterialet och lätt att efterbearbeta.   

Över århundradena har förpackningsindustrin blomstrat tack vare utvecklingen av den globala ekonomin. Under många år var förpackningar endast till för att skydda produkten, men nuförtiden är dess funktion mycket mer komplicerad än förr.  

Vi lever i en värld där produktionseffektivitet och distributionskapacitet är styrande, och fastän vi befinner oss långt från konsumenterna, så är förpackningar det centrala för oss och att produkterna når fram till kunderna intakta. Samtidigt fyller förpackningarna inte enbart en praktisk funktion, utan förmedlar även en konceptuell innebörd.