mcAbols Mēs
drukājam
Jums
(+371) 67566248
info@mcabols.lv

Filöverföring

Önskat filformat vad gäller den slutgiltiga layouten:

PDF med tryckkvalitet, Acrobat 5 (PDF 1.4) 


Öppna filformat vad gäller den slutgiltiga layouten:

Adobe InDesign SC-CS5, Adobe Illustrator CS-CS-5
Om de inlämnade filerna behöver ytterligare bearbetning och/eller justering innan tryckningen kommer layoutkostnaden för detta läggas till på fakturan efter överenskommelse med kunden.Filerna kan skickas till: 

repro@repro.lv (upp till 5 MB), ftp.mcabols.lv; Filerna kan överföras med hjälp av följande databärare: DVD, CD, Flash-minne eller någon annan typ av USB- eller Fire Wire-databärare.


De vanligaste misstagen som grafiska formgivare gör när det gäller trycklayout:

1. RGB-färgvärdena har blivit kvar i layouten 

2. Bilderna är lågupplösta

3. Utfall saknas 

4. Dokumentet har inte centrerats 

5. Övertryck har aktiverats för vitt, vilket resulterar i att de vita objekten går förlorade under tryckningen 

6. Användningen av genomskinlighetseffekter har inte jämnats ut eller justerats för rasterlager. Det är särskilt viktigt att detta görs (Utjämna genomskinlighet) om genomskinlighetseffekten används ihop med dekorfärger och övertryck, och likaså då genomskinlighetseffekten används över en annan genomskinlighetseffekt eller kombinerat med andra effekter som t.ex. droppskugga, etc. 

7. Felaktigt inställda effekter kan se annorlunda ut i trycket än vad de gör på skärmen  

8. Onödiga övertrycksinställningar. Resultatet kan bli att färgerna ser annorlunda ut i trycket än vad de gör på skärmen

Om den grafiska formgivaren inte tagit bort dessa fel innan filen lämnas in kommer inte några klagomål angående detta accepteras efter tryckningen. Det är inte alltid möjligt att upptäcka sådana fel innan tryckningen, trots att vi kontrollerar filerna och meddelar om vi hittar felaktigheter i dem om de bara upptäcks. Av denna anledning ber vi de grafiska formgivarna att vara särskilt uppmärksamma på dessa vanliga fel och undanröja dem innan filerna lämnas in, eftersom detta oftast är huvudorsaken till att slutprodukten har oväntade brister.


Vi tar inte på oss något ansvar för de fel som de grafiska formgivarna lämnat ifrån sig.


FTP-uppgifter:

Server: ftp.mcabols.lv 

Användarnamn: viesis 

Lösenord: druka 

Eller ftp://viesis:druka@ftp.mcabols.lv


Vid överföring av filerna till vår server, observera följande: 

Du kan bara överföra enskilda filer eller arkiverade filer. Vi rekommenderar att filerna komprimeras och sparas i ett ZIP- eller RAR-arkiv innan överföringen.
MAPPAR får inte överföras!


Namnet på filen eller arkivet får inte överstiga 32 tecken och får inte innehålla några diakritiska tecken som: / \ š č etc. (får inte ingå i filnamnet).

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta våra reprospecialister på telefon: +371 67566248 eller via e-post: repro@repro.lv.