mcAbols Mēs
drukājam
Jums
(+371) 67566248
info@mcabols.lv
Interaktiv reklam

När vi träffar affärsfolk från en rad olika branscher ställer de ofta svåra och utmanande frågor, som t.ex.:


  • Vad innebär interaktivitet? 
  • Vad är interaktiva lösningar för något? 
  • Varför skulle vi behöva dem? 
  • Hur skulle detta gagna mina affärer?


Då modern teknik blivit ett centralt inslag i vardagen letar vi hela tiden efter mer avancerade sätt att hitta information. Idag finns en stor efterfrågan på digitala skärmar och pekskärmar från personer som besöker offentliga platser eller olika specialevenemang.


De kan t.ex. monteras på en ställning, där folk kan prova eller känna på konceptet i verkligheten. Den här typen av reklam har också blivit ett mycket populärt marknadsföringsverktyg för företag och organisationer.  


Verksamheter som redan har använt sig av interaktiva lösningar i sina marknadsföringskampanjer vet att människor i det moderna samhället ägnar mer uppmärksamhet åt nya, föränderliga koncept, d.v.s. vanligtvis åt multimediaobjekt som kan interagera med användarna.