mcAbols Mēs
drukājam
Jums
(+371) 67566248
info@mcabols.lv
Manuellt arbete

Det väl utförda arbetet som vårt företag står för sker inte enbart på grund av utrustningen, utan möjliggörs också tack vare vår flitiga personal, som tar hand om de produktionsprocesser där manuellt arbete krävs. Våra anställda ansvarar för ett flertal olika manuella uppgifter, som t.ex. kvalitetskontroll, komplicerad falsning eller sortering.