mcAbols Mēs
drukājam
Jums
(+371) 67566248
info@mcabols.lv
Stansning

Stansning används inom tryckindustrin till att ge de producerade trycksakerna olika form. Stansningen utförs med hjälp av ett speciellt stansverktyg, som tas fram till varje specifik produkt. Stansverktygen kan emellertid återanvändas, vilket minskar både kostnaden och produktionstiden avsevärt.


Material som är vanligast att använda till stansning:


  • Ensidig eller dubbelsidig kartong
  • Wellpapp
  • Alla slags papper
  • Självhäftande film