mcAbols Mēs
drukājam
Jums
(+371) 67566248
info@mcabols.eu

Failu iesniegšanas noteikumi lielformāta drukai

 • Failiem jābūt sagatavotiem PDF formātā (versijas: 1.3, savietojams ar Acrobat 4), izmantojot Press quality settings. 
 • Iesniegtajam PDF failam jābūt oriģinālā izmērā ar apgriešanas atzīmēm (Trim Marks vai Crop Marks). Citas atzīmes (Registration Marks, Color Bars) failā nav jāiekļauj. 
 • Vienā PDF dokumenta lappusē ne vairāk kā viena darba lappuse. 
 • Lapaspusēm jābūt centrētām PDF failā.
 • Daudzlapu darbiem ir jābūt iekļautiem vienā PDF dokumentā ar secīgi izvietotām lappusēm. Ja kādai no lappusēm atšķiras izmērs, tā jāiesūta atsevišķā failā.
 • Ja dizaina elementi (līnijas, krāsaini foni, attēli) skar lapas malu, fails jāsagatavo ar pārlaidi 3–5 mm. 
 • PDF faili nedrīkst saturēt objektus SPOT (Pantone) krāsās, izņemot cirtņa līnijas un UV lakas apgabalus (sk. zemāk!). 
 •  Rastra grafikas izšķirtspējai faila izmērā 1:1 jābūt ne mazākai par 150dpi, bitmap grafikai – 600dpi. 
 • Līniju biezums nedrīkst būt mazāks par 0,07mm jeb 0,2pt. 
 • PDF failā jābūt iekļautiem visiem izmantotajiem fontiem.
 • Ploterēšanas līnija jāiekļauj failā kā līnijas SPOT krāsā (vēlams izmantot atbilstošus nosaukumus – Cut) ar ieslēgtu Overprint uzstādījumu. 
 • UV laka jānodefinē kā SPOT krāsa ar ieslēgtu overprint. Nosaukums - VARNISH
 • Baltā krāsa jānodefinē kā SPOT krāsa ar ieslēgtu overprint. Nosaukums - WHITE.